สมาคมยานยนต์ไทย จัดเสวนา สร้างความมั่นใจในการก้าวเป็นผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มอาเซียน - ที่นี่ สุขภาพดี | Healthy Station

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, April 5, 2024

สมาคมยานยนต์ไทย จัดเสวนา สร้างความมั่นใจในการก้าวเป็นผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มอาเซียน

ปัจจุบันกระแสยานยนต์ไฟฟ้า  เริ่มเป็นที่นิยม    เนื่องจากเป็นการลดมลพิษและอยู่ในพลังงานสะอาด เมื่อมีการเผชิญกับปัญหาโลกร้อน มลพิษทางอากาศ PM 2.5 และทิศทางพลังงานโลกที่มุ่งไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบสุทธิเป็นศูนย์ จึงทำให้รัฐบาลจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น  ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นเมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้อง Sapphire 203 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  ได้จัดเสวนา MEET EVAT! ประจำปี  2567   โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาดังนี้

นายจาตุรนต์  โกมลมิศร์  ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ สายกิจกรรมพิเศษ บริษัท กรังด์ปรีซ์อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) และรองประธานจัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ครั้งที่ 45”   นายกฤษฎา  อุตตโมทย์  นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  นายวรากร กติกาวงศ์    กรรมการ ประธานคณะทำงาน WG8 การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์  นายฉันทกร เดวิชญ์ กริดวิชญยาการ  อุปนายกฯ ฝ่ายข้อมูล การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์  ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ   อุปนายกฯ ฝ่ายการศึกษา และการพัฒนาบุคลากร สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  นายสุโรจน์  แสงสนิท  อุปนายกฯ ฝ่ายอุตสาหกรรม และการพัฒนาธุรกิจ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์   กรรมการ ประธาน WG5 ระบบอัดประจุไฟฟ้า สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  ดร.อรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ์   กรรมการ ประธาน WG3 นโยบาย มาตรฐาน และการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล   กรรมการ ประธาน คณะทำงาน WG6 ระบบแบตเตอรี่แบบสลับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย นายจิตวุฒิ  ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย   นายวาสิต ล่ำซำ   ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย  นายนพดล นิลธรรมชาติ    ประธานสมาคมสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว  และนายอิทธิกร เติมสารทรัพย์   เจ้าของช่อง Tsuit ที่สุดของเรื่องรีวิว  

โดยมี นายจาตุรนต์  โกมลมิศร์  เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชม สมาชิกสมาคม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ด้วยในระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา ได้ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ ในการผลักดันให้รถพลังงานไฟฟ้า สามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้  จนมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด  เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งการเติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค  ทั้งการตื่นรู้ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการตื่นตัวต่อการรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  จนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างเร็วสำหรับรถพลังงานไฟฟ้า

ทั้งนี้ ประเทศไทย  พร้อมเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์  ในภูมิภาคอาเซียน มีความพร้อมที่จะก้าวเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า    ซึ่งการเติบโตและเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลดีต่อทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต 


แต่อย่างไรก็ตาม  ก็ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐ และวิสัยทัศน์ในการลงทุนของภาคเอกชน  เพื่อเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  และการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า  เพื่อให้สามารถสร้างรากฐานการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้า ในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

นายกฤษฎา  อุตตโมทย์  นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  กล่าวว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ มีอัตราการเติบโตกว่า  690  %  หรือกว่า 76,000 คัน  ขณะที่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 121%  หรือราว 21,000 คัน  เนื่องจากได้รับความนิยมมากในกลุ่มไรเดอร์  ตลอดจน ปัจจัยบวกสำคัญมาจากนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง  มาตรการ EV 3.0 และ 3.5 ที่ให้เงินอุดหนุน ลดภาษีนำเข้า ลดภาษีสรรพสามิตสำหรับค่ายรถยนต์ที่ลงนามในข้อตกลง MoU กับกรมสรรพสามิต เพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศตามมาตรการสนับสนุน ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค โดยมาตรการ EV 3.5 มีผลบังคับใช้ในปี 2024-2027  นี้ด้วย    

และที่ผ่านมาสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  ได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ   อาทิเช่น ระบบขับเคลื่อน แบตเตอรี่ ระบบการชาร์จ รวมถึงเทคโนโลยี simulation ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต  ซึ่งทางสมาคมฯ เราทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ  มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน    

โดยหนึ่งเวทีที่สำคัญ คือ การจัดการประชุมนานาชาติ iEVTech 2024 ร่วมกับทางอินฟอร์มาฯ ในงาน Electric Vehicle Asia  เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี  ซึ่งในปีนี้  จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9  แล้ว   ในหัวข้อ  “Global EV Industry Transformation Towards  Decarbonization”  เตรียมความพร้อมไทยสู่การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) อย่างยั่งยืนในอนาคต   เวทีนี้ เป็นการแสดงเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้างานแรกที่จัดมาอย่างยาวนานที่สุดในไทย รวบรวมเทคโนโลยีและการประชุมเฉพาะทาง ด้านยานยนต์ไฟฟ้าระดับนานาชาติไว้อย่างครบวงจร เป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวางเป้าเพื่อเสริมแกร่งผู้ประกอบการใน ตลาด EV และภาคการผลิตเพื่อขานรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า  รวมถึงเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในระดับภูมิภาค  รวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลก นักวิจัย นักพัฒนา ผู้กำหนดนโยบาย และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องในแวดวงยานยนต์ไฟฟ้ามาร่วมแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน ถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม EV อย่างครบวงจรและเป็นก้าวที่สำคัญในการยกระดับการขนส่งพลังงานสะอาดของไทยสู่การเป็นผู้นำในอาเซียนต่อไป  โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

นายวรากร กติกาวงศ์    กรรมการ ประธานคณะทำงาน WG8 การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  ได้กล่าวว่า  EVAT มีบทบาทหน้าที่ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป และทุกภาคส่วน หันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ให้มากขึ้น โดยจะทำการสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ    ซึ่งไม่ได้มีเพียงแต่รถยนต์เท่านั้น   แต่ยังรวมถึงส่วนประกอบต่าง ๆ มากมาย ที่เกี่ยวข้อง   โดยสมาคมฯ  จะดูแลภาพรวมในทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบาย  ซึ่งได้ดำเนินการมาก่อนที่จะมีรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามา  จนกระทั่งปัจจุบันเมื่อมีรถไฟฟ้าเข้ามา  EVAT  ก็มีบทบาทในการดูแลในเรื่องของสิ่งอำนวยการความสะดวกต่าง ๆ  ที่ใช้ในการสนับสนุนรถไฟฟ้า  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ชารต์    ค่าประกันภัย ฯลฯ  เป็นต้น      รวมถึงประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ   อีกทั้ง  ยังเป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า   โดยหน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน   ได้ให้ความสำคัญกับสมาคมฯ  ในการเข้าไปมีบทาท ในทุกกิจกรรม  ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด   
และในปีที่ผ่านมา  EVAT   ได้จับมือกับกับรายการดิจิตอลไทยแลนด์  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 HD  และรายการ  IT24Hrs - ไอที 24 ชั่วโมง by ปานระพี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD   สำหรับใช้ในการเผยแพร่ ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสารต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า  ซึ่งได้เผยแพร่ออกมาหลายตอนแล้ว  ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเวปไซด์ของสมาคมฯได้ที่     https://evat.or.th/     เฟสบุ๊ก:  EVAT2015 สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย Electric Vehicle Association of Thailand - EVAT     และทิ้งท้ายไว้ว่า   ในช่วงปลายเดือนตุลาคม หรือต้นเดือนพฤศจิกายน  2567  นี้  EVAT  จะทำการจัด EV-Rally  ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งแรกในประเทศไทย  เพื่อตอบรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย    

สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ได้เปิดให้มีการซักถามเพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า  ในทุกภาคส่วน ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่  https://www.facebook.com/watch/?v=4597561587136126  (ช่วงที่ 1)

และ  https://www.facebook.com/watch/?v=1092711292033199  (ช่วงที่ 2)

ช่องทางมากมายที่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารดังที่อยู่ตามด้านล่างนี้
No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages