ดนตรีเปิดหมวกกับวงอัคนี ถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนมีนาคมนี้ “46 ปี ปักษ์ใต้บ้านเรา”การเดินทางของศิลปิน ลูกชาวนาภาคกลาง สู่เส้นทางศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ กับวงแฮมเมอร์ พร้อมศิลปินรับเชิญ อาจารย์ยงยุทธ์ ด้ามขวาน และพี่น้องสินเจริญ บราเธอร์ส วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตดินแดง กทม. พร้อมกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. อาทิเช่น - ดนตรีเปิดหมวกกับวงอัคนี - ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ หนังตะลุง ราเชนทร์ กิ่งทอง - รำมโนราห์ (เดี่ยว) โดย นางสาวณัฐธินันท์ ธนากรวัจน์ ปริญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์​​ - การร่ายรำมโนราห์เต็มโรง โดย มัคคุเทศก์น้อย หลาดใต้โหนด บ้านนักเขียนกนกพงศ์ จังหวัดพัทลุง - พบสินค้าชุมชน อัตลักษณ์ปักษ์ใต้บ้านเรา เช่น ลูกปัดมโนราห์, ปลาลูกเหมร่, ผ้าบาติก จาก สีพูบาติก หลาดใต้โหนด - หนังสือวรรณกรรม จากนักเขียนถิ่นแดนใต้ และหนังสือแนวเพื่อชีวิต โดย สำนักพิมพ์นาคร - สินค้าอาหารจากครอบครัวอุปถัมภ์สานใจไทยสู่ใจใต้ - ร่วมช๊อปสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านธงฟ้าราคาประหยัด ทั้งนี้ ทางรายการฯ จะมีการจัดกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์ โดยเชิญศิลปินเพื่อชีวิตมาแสดงดนตรี เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกิจกรรมจะออกอากาศสดทางเพจ Facebook : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Live และ Facebook : ถนนดนตรี (ลงทะเบียนเข้าชมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) “ถนนดนตรีเรายังเป็น นักเดินทาง” - ที่นี่ สุขภาพดี | Healthy Station

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, March 22, 2024

ดนตรีเปิดหมวกกับวงอัคนี ถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนมีนาคมนี้ “46 ปี ปักษ์ใต้บ้านเรา”การเดินทางของศิลปิน ลูกชาวนาภาคกลาง สู่เส้นทางศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ กับวงแฮมเมอร์ พร้อมศิลปินรับเชิญ อาจารย์ยงยุทธ์ ด้ามขวาน และพี่น้องสินเจริญ บราเธอร์ส วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตดินแดง กทม. พร้อมกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. อาทิเช่น - ดนตรีเปิดหมวกกับวงอัคนี - ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ หนังตะลุง ราเชนทร์ กิ่งทอง - รำมโนราห์ (เดี่ยว) โดย นางสาวณัฐธินันท์ ธนากรวัจน์ ปริญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์​​ - การร่ายรำมโนราห์เต็มโรง โดย มัคคุเทศก์น้อย หลาดใต้โหนด บ้านนักเขียนกนกพงศ์ จังหวัดพัทลุง - พบสินค้าชุมชน อัตลักษณ์ปักษ์ใต้บ้านเรา เช่น ลูกปัดมโนราห์, ปลาลูกเหมร่, ผ้าบาติก จาก สีพูบาติก หลาดใต้โหนด - หนังสือวรรณกรรม จากนักเขียนถิ่นแดนใต้ และหนังสือแนวเพื่อชีวิต โดย สำนักพิมพ์นาคร - สินค้าอาหารจากครอบครัวอุปถัมภ์สานใจไทยสู่ใจใต้ - ร่วมช๊อปสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านธงฟ้าราคาประหยัด ทั้งนี้ ทางรายการฯ จะมีการจัดกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์ โดยเชิญศิลปินเพื่อชีวิตมาแสดงดนตรี เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกิจกรรมจะออกอากาศสดทางเพจ Facebook : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Live และ Facebook : ถนนดนตรี (ลงทะเบียนเข้าชมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) “ถนนดนตรีเรายังเป็น นักเดินทาง”

 ถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนมีนาคมนี้ “46 ปี ปักษใต้บ้านเรา”การเดินทางของศิลปิน            ลูกชาวนาภาคกลาง สู่เส้นทางศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ กับวงแฮมเมอร์ พร้อมศิลปินรับเชิญ  อาจารย์ยงยุทธ์ ด้ามขวาน และพี่น้องสินเจริญ บราเธอร์ส วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตดินแดง กทม. ร้อมกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. อาทิเช่น

ดนตรีเปิดหมวกกับวงอัคนี 
ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ หนังตะลุง ราเชนทร์ กิ่งทอง

-   รำมโนราห์ (เดี่ยว) โดย นางสาวณัฐธินันท์ ธนากรวัจน์ปริญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

-   การร่ายรำมโนราห์เต็มโรง โดย มัคคุเทศก์น้อย หลาดใต้โหนด บ้านนักเขียนกนกพงศ์ จังหวัดพัทลุง

-   พบสินค้าชุมชน อัตลักษณ์ปักษ์ใต้บ้านเรา เช่น ลูกปัดมโนราห์, ปลาลูกเหมร่ผ้าบาติก จาก สีพูบาติก หลาดใต้โหนด

-   หนังสือวรรณกรรม จากนักเขียนถิ่นแดนใต้ และหนังสือแนวเพื่อชีวิต       โดย สำนักพิมพ์นาคร

-   สินค้าอาหารจากครอบครัวอุปถัมภ์สานใจไทยสู่ใจใต้

-   ร่วมช๊อปสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านธงฟ้าราคาประหยัด 
ทังนี้ ทางรายการฯ จะมีการจัดกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์โดยเชิญศิลปินเพื่อชีวิตมาแสดงดนตรี เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกิจกรรมจะออกอากาศสดทางเพจ Facebook : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Live และ Facebook : ถนนดนตรี (ลงทะเบียนเข้าชมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 


 

        ถนนดนตรีเรายังเป็น นักเดินทาง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages